Risk eliminasyon tronson wout lepal ki desèvi 9e ak 10e seksyon Tigwav
By On 22 Feb, 2018 At 01:33 PM | Categorized As Featured | With 0 Comments

Risk eliminasyon tronson wout lepal ki desèvi 9e ak 10e seksyon Tigwav,Anplis plizyè seksyon kominal nan komin Bainet ak code de fer .

Sitiyasyon an vin agrave aprè pasaj siklò Irma kote wout lan te deboule .ki te paralize sikilasyon pandan plizyè mwa.

Aktivite yo ta pral repran’n swit ak jefò kire pawas notre Dame lèpal lan,reveran pè Rood Sauveur ak Jean Mary yon poprietè machin ki fè trajè lèpal.Sepandan manke teknisite nan travay lan akòz kalite sòl lan.

Pa rapò ak frajilite wout lan moman sa, gen yon delegasyon fim japonè sou lobedyans ministè planifikasyon ki realize yon vizit obsèvasyon nan wout lan jounen mekredi 21 fevriye an ,nan lide pou fè swivi yon projè Kazek Emile Dugazon ak Reginad Saint Jean te depoze nan ministè planifikasyon sou travay ki dwe fèt nan wout sa.

Se yon demach ansyen dépité Jacques Stevenson Thimoleon ki se direktè général ministè planifikasyon,daprè Kazek Emile Dugazon ,ki profite eksprime satisfaksyon’l poutèt enpòtans yo bay projè sila.

Kazèk yo mande ansyen prezidan chanm depite 49e lejistlati an J S Thimoleon ””” Slogan””’***** Timomo moun tout moun*****pou kontinye akonpanye yo andedan seksyon kominal yo.

Anel Joseph

About -

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>