February, 2018

By On 22 Feb, 2018 At 01:33 PM | Categorized As Featured | With 0 Comments

Risk eliminasyon tronson wout lepal ki desèvi 9e ak 10e seksyon Tigwav,Anplis plizyè seksyon kominal nan komin Bainet ak code de fer . Sitiyasyon an vin agrave aprè pasaj siklò Irma kote wout lan te deboule .ki te paralize sikilasyon pandan plizyè mwa. Aktivite yo ta pral repran’n swit ak jefò kire pawas notre Dame […]